Teknisen valaistuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelu

Standardit sekä vaatimukset
täyttävä valaistus

Valaistussuunnittelu voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: arkkitehtuurinen valaistussuunnittelu, sisustusvalaistussuunnittelu ja tekninen valaistussuunnittelu. Teknisessä valaistussuunnittelussa otetaan kohteen erityisominaisuudet ja käyttötarkoitus huomioon.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toimistohuoneen valaistusta, jossa valaistusratkaisulla saadaan työskentelytasolle standardin vaatima valaistusvoimakkuus tai toimiva myymälävalaistus, jolla saadaan tasainen määrä valoa hyllyjen väliin sekä hyllyjen pystypinnoille.

Teknisessä valaistussuunnittelussa tähdätään valaistusratkaisuun, joka täyttää tilojen valaistukselle asetetut vaatimukset. Vaatimukset voivat olla käyttäjän määrittelemät tai esimerkiksi SFS 12464-1 sisävalaistusstandardi.

Suunnittelu alkaa tarvittavien lähtötietojen keräämisellä sekä valaistusvaatimusten selvittämisellä. Tämän jälkeen kohteesta tehdään valaistussuunnitteluohjelmistolla 3D-mallinnus ja mallinnukseen lisätään tilaajan kanssa yhteistyössä valittu valaistustuotteisto.

Tehdystä valaistussuunnitelmasta saadaan dokumentaatio, josta selviää kohteeseen tarvittavat valaisinmäärät sekä -tyypit, valaisimien sijainnit ja suuntaukset sekä suunnitellun valaistusratkaisun tulokset.

Ohjelmiston avulla mallinnuksesta tehdään valaistuslaskenta. Laskennalla varmistetaan, että suunnitelmat täyttävät kohteelle asetetut vaatimukset.

Kategoriat

valoisat ratkaisut palvelevat jokaista tarvetta

Tekninen sisävalaistussuunnittelu

Tarjoamme teknistä sisävalaistussuunnittelua, joka yhdistää energiatehokkuuden ja esteettisen suunnittelun, tuoden tiloihin optimaalisen valaistuksen ja viihtyisän ilmapiirin.

 • Toimisto
 • Koulu
 • Päiväkoti
 • Myymälä
 • Logistiikkakeskus
 • Varastohallit

 • Urheiluhallit
 • Monitoimitilat

Tekninen ulkovalaistussuunnittelu

Teknisessä ulkovalaistussuunnittelussa luomme kestäviä ja tehokkaita valaistusratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta, korostavat arkkitehtuuria ja tarjoavat miellyttävää ympäristöä ulkotiloissa.

 • Puistot

 • Piha-alueet
 • Pysäköintialueet
 • Aluevalaistus

Tievalaistussuunnittelu

Tievalaistussuunnittelussa keskitymme luomaan optimaalisia valaistusratkaisuja teille. Tavoitteenamme on parantaa liikenneturvallisuutta, tarjota tehokasta valaistusta ja edistää kestävää kaupunkisuunnittelua tieliikenteen ympäristöissä.

 • Moottoritiet

 • Katuvalaistus
 • Kiertoliittymät

 • Pysäköintialueet

Tehdään yhdessä toimiva valaistusratkaisu